Miejskie Przedszkole Nr 11


Najważniejsze informacje - Miejskie Przedszkole Nr 11

Adres Miejskie Przedszkole Nr 11

Bielska 26/1
Miejscowość Płock
Kod pocztowy 09-400
Gmina miasto Płock
Powiat Płock
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Miejskie Przedszkole Nr 11

243675580
Regon 61002544000000
Organ prowadzący Gmina

Miejskie Przedszkole Nr 11 mieści się w miejscowości Płock pod adresem Bielska 26/1. Numer telefonu do przedszkola to 243675580. Nr faksu: 243675580. Przedszkole mieści się na terytorium gminy Płock, powiat Płock , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Serwis www jednostki przedszkolnej znajdziemy pod adresem www.przedszkolenr11.pl. Placówka przedszkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 61002544000000.

Do placówek przedszkolnych kwalifikują się dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli działają również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i tworzone są w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość dzieci uczących się w placówce wynosiła 137, z czego 71 to uczennice, a 66 stanowili uczniowie. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 11 nauczycieli, z czego 10 na pełen etat oraz 1 na pół etatu. Na jednego przedszkolaka przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących w pełnym wymiarze godzin do pedagogów zatrudnionych na pół etatu wynosi 10. Powiat płock ma zarejestrowane 39 przedszkoli, a województwo mazowieckie - 1786. Na 3692 uczniów w powiecie przypada 39 innych przedszkoli (94,67 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 57,34 (102403 dzieci w wieku przedszkolnym na 1786 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Płock: 51
  • w gminie Płock: 51
  • powiat Płock: 51
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa