Miejskie Przedszkole Nr 25 W Płocku


Najważniejsze informacje - Miejskie Przedszkole Nr 25 W Płocku

Adres Miejskie Przedszkole Nr 25 W Płocku

Kazimierza Wielkiego 6a
Miejscowość Płock
Kod pocztowy 09-400
Gmina miasto Płock
Powiat Płock
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Miejskie Przedszkole Nr 25 W Płocku

243675251
Regon 61002558000000
Organ prowadzący Gmina

Miejskie Przedszkole Nr 25 W Płocku znajduje się w miejscowości Płock pod adresem Kazimierza Wielkiego 6a. Telefon do przedszkola to 243675251. Jednostka przedszkolna znajduje się na terenie gminy Płock, powiat Płock , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę internetową przedszkola można znaleźć pod adresem www.przedszkole25plock.pl. Placówka przedszkolna figuruje w rejestrze pod numerem 61002558000000.

Do jednostek przedszkolnych uczęszczają dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i uruchamia się je w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna liczba dziewczynek i chłopców uczących się w placówce to 101, z czego 55 to dziewczynki, a 46 to chłopcy. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 9 nauczycieli, z czego 8 na cały etat oraz 1 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających na pełen etat do pedagogów pracujących nauczających na pół etatu wynosi 8. Powiat płock ma zarejestrowane 39 przedszkoli, a województwo mazowieckie - 1786. Na 3692 uczniów w powiecie przypada 39 innych przedszkoli (94,67 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 57,34 (102403 przedszkolaków na 1786 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Płock: 51
  • w gminie Płock: 51
  • powiat Płock: 51
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa