Miejskie Przedszkole Z Oddziałami Integracyjnymi Nr33 Im.jeana Vanier W Płocku


Najważniejsze informacje - Miejskie Przedszkole Z Oddziałami Integracyjnymi Nr33 Im.jeana Vanier W Płocku

Patron Jean Vanier

Adres Miejskie Przedszkole Z Oddziałami Integracyjnymi Nr33 Im.jeana Vanier W Płocku

PADLEWSKIEGO 2
Miejscowość Płock
Kod pocztowy 09-402
Gmina miasto Płock
Powiat Płock
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Miejskie Przedszkole Z Oddziałami Integracyjnymi Nr33 Im.jeana Vanier W Płocku

243642651
Regon 61002562800000
Organ prowadzący Gmina

Miejskie Przedszkole Z Oddziałami Integracyjnymi Nr33 Im.jeana Vanier W Płocku znajduje się w miejscowości Płock pod adresem PADLEWSKIEGO 2. Telefon do przedszkola to 243642651. Nr fax: 243642651. Jednostka przedszkolna znajduje się na terytorium gminy Płock, powiat Płock , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Placówka przedszkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 61002562800000.

Do jednostek przedszkolnych kwalifikują się dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli działają także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i powstają w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 231, z czego 98 stanowiły dziewczynki, a 133 to uczniowie. W przedszkolu pracuje łącznie 34 nauczycieli, z czego 32 na pełen etat oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,15 nauczycieli. Stosunek pedagogów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do nauczających pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 16. Powiat płock ma zarejestrowane 39 przedszkoli, a województwo mazowieckie - 1786. Na 3692 uczniów w powiecie przypada 39 innych przedszkoli (94,67 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 57,34 (102403 dzieci w wieku przedszkolnym na 1786 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Płock: 51
  • w gminie Płock: 51
  • powiat Płock: 51
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa