Miejskie Przedszkole Nr 4


Najważniejsze informacje - Miejskie Przedszkole Nr 4

Adres Miejskie Przedszkole Nr 4

Staszica 16
Miejscowość Zielonka
Kod pocztowy 05-220
Gmina miasto Zielonka
Powiat wołomiński
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna
Regon 14254888300000
Organ prowadzący Gmina

Miejskie Przedszkole Nr 4 mieści się w miejscowości Zielonka pod adresem Staszica 16. Jednostka przedszkolna znajduje się na obszarze gminy Zielonka, powiat wołomiński , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Jednostka przedszkolna widnieje w rejestrze pod numerem 14254888300000.

Do jednostek przedszkolnych chodzą dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i tworzone są w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba dzieci uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 136, z czego 63 to dziewczynki, a 73 stanowili chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 10 nauczycieli, z czego 9 w pełnym wymiarze godzin oraz 1 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,07 nauczycieli. Stosunek pedagogów zatrudnionych na pełen etat do pedagogów pracujących nauczających na pół etatu wynosi 9. Powiat wołomiński ma zarejestrowane 93 przedszkola, a województwo mazowieckie - 1786. Na 3789 uczniów w powiecie przypada 93 innych przedszkoli (40,74 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 57,34 (102403 dzieci w wieku przedszkolnym na 1786 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Zielonka: 7
  • w gminie Zielonka: 7
  • powiat wołomiński: 71
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa