Publiczne Gimnzajum Społecznego Towarzystwa Oświatowego


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnzajum Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Adres Publiczne Gimnzajum Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Sztandarów 2
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 04-423
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnzajum Społecznego Towarzystwa Oświatowego

226735408
Regon 01182012800000
Organ prowadzący Samodzielne Koła Terenowe nr 174 STO

Publiczne Gimnzajum Społecznego Towarzystwa Oświatowego znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem Sztandarów 2. Nr tel. do gimnazjum to 226735408. Faks: 226735408. Placówka gimnazjalna znajduje się na terytorium gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest stowarzyszenia. Serwis www jednostki gimnazjalnej znajdziemy pod adresem www.superszkola.pl. Placówka gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 01182012800000. Jednostka rejestracyjna dla Publiczne Gimnzajum Społecznego Towarzystwa Oświatowego to gmina.

Kształcenie w szkole gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie placówki gimnazjalnej. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Wyniki sprawdzianu umiejętności są sprawdzane przez egzaminatorów powołanych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są kodowane tak, że sprawdzający nie mają danych czyje testy oceniają. Wyniki sprawdzianu umiejętności w postaci odpowiedniego dokumentu uczniowie otrzymują około 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W takiej sytuacji gimnazjalista otrzymuje z danej części testu maksimum możliwych punktów. Rezultat egzaminu stanowi połowę maks. osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita liczba wychowanków pobierających naukę w placówce wynosiła 97, z czego 46 stanowiły uczennice, a 51 stanowili uczniowie. W gimnazjum pracuje łącznie 20 nauczycieli, z czego 3 na pełen etat oraz 17 na pół etatu. Na jednego gimnazjalistę przypada 0,21 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczających zatrudnionych na pół etatu wynosi 0,18. Powiat warszawa ma zarejestrowane 232 gimnazja, a województwo mazowieckie - 1003. Na 34950 uczniów w powiecie przypada 232 innych gimnazjów (150,65 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 149,6 (150050 dzieci w wieku gimnazjalnym na 1003 placówek).

Pod względem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
200513.15.665.66
2006-0.375.065.06
20077.936.226.22
200810.45.455.45
200913.684.194.19
20109.344.184.18
201119.784.484.48
Rok Szkoła Gmina Powiat
200517.165.215.21
200611.316.086.08
200714.375.945.94
200813.375.595.59
200919.454.894.89
201017.794.84.8
201126.734.554.55

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa