Szkoła Podstawowa


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa

Patron im.gen. J.Bema

Adres Szkoła Podstawowa

Szkolna 23
Miejscowość Bojszów
Kod pocztowy 44-160
Gmina Rudziniec
Powiat gliwicki
Województwo śląskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa

322305179
Regon 00119865900000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa mieści się w miejscowości Bojszów pod adresem Szkolna 23. Telefon do szkoły podstawowej to 322305179. Nr fax: 322305179. Placówka edukacyjna znajduje się na terytorium gminy Rudziniec, powiat gliwicki , województwo śląskie. Organem prowadzącym jest gmina. Serwis www szkoły odwiedzimy pod adresem ajbem.edupage.org. Placówka edukacyjna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00119865900000.

Szkoła Podstawowa przyjmuje dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w naszym kraju jest nakazana przepisami i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego testu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po ukończeniu szkoły podstawowej wychowankowie kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku ogólna liczba dziewczynek i chłopców uczących się w placówce była równa 114, z czego 53 to dziewczynki, a 61 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 21 nauczycieli, z czego 7 w pełnym wymiarze godzin oraz 14 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,18 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczających zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 0,5. Powiat gliwicki ma zarejestrowane 38 szkół podstawowych, a województwo śląskie - 1242. Na 6647 uczniów w powiecie przypada 38 innych szkół podstawowych (174,92 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 196,65 (244243 uczniów na 1242 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Bojszów: 1
  • w gminie Rudziniec: 8
  • powiat gliwicki: 52
  • województwo śląskie: 2020

Mapa