Gminne Przedszkole


Najważniejsze informacje - Gminne Przedszkole

Adres Gminne Przedszkole

Wiejska 111
Miejscowość Rachowice
Kod pocztowy 44-156
Gmina Sośnicowice
Powiat gliwicki
Województwo śląskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Gminne Przedszkole

322384184
Regon 27151280400000
Organ prowadzący Gmina

Gminne Przedszkole mieści się w miejscowości Rachowice pod adresem Wiejska 111. Numer telefonu do przedszkola to 322384184. Jednostka przedszkolna działa na terenie gminy Sośnicowice, powiat gliwicki , województwo śląskie. Organem nadzorującym jest gmina. Jednostka przedszkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 27151280400000.

Do placówek przedszkolnych kwalifikują się wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i uruchamia się je w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba dziewczynek i chłopców pobierających edukację w placówce wynosiła 18, z czego 9 stanowiły dziewczynki, a 9 stanowili chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 2 nauczycieli, z czego 1 w pełnym wymiarze godzin oraz 1 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych na pełen etat do nauczających zatrudnionych na pół etatu to 1. Powiat gliwicki ma zarejestrowane 35 przedszkoli, a województwo śląskie - 1394. Na 2818 uczniów w powiecie przypada 35 innych przedszkoli (80,51 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 83,37 (116215 przedszkolaków na 1394 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Rachowice: 1
  • w gminie Sośnicowice: 12
  • powiat gliwicki: 52
  • województwo śląskie: 2020

Mapa

przedszkole