Miejskie Przedszkole


Najważniejsze informacje - Miejskie Przedszkole

Adres Miejskie Przedszkole

Szprynek 3
Miejscowość Sośnicowice
Kod pocztowy 44-153
Gmina Sośnicowice
Powiat gliwicki
Województwo śląskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Miejskie Przedszkole

322387017
Regon 27151283300000
Organ prowadzący Gmina

Miejskie Przedszkole mieści się w miejscowości Sośnicowice pod adresem Szprynek 3. Numer telefonu do przedszkola to 322387017. Przedszkole znajduje się na terenie gminy Sośnicowice, powiat gliwicki , województwo śląskie. Organem prowadzącym jest gmina. Jednostka przedszkolna widnieje w rejestrze pod numerem 27151283300000.

Do jednostek przedszkolnych chodzą wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i organizowane są w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce to 97, z czego 49 to uczennice, a 48 to uczniowie. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 12 nauczycieli, z czego 6 na pełen etat oraz 6 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 1. Powiat gliwicki ma zarejestrowane 35 przedszkoli, a województwo śląskie - 1394. Na 2818 uczniów w powiecie przypada 35 innych przedszkoli (80,51 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 83,37 (116215 dzieci w wieku przedszkolnym na 1394 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Sośnicowice: 3
  • w gminie Sośnicowice: 12
  • powiat gliwicki: 52
  • województwo śląskie: 2020

Mapa

przedszkole