Szkoła Podstawowa W Pilchowicach


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Pilchowicach

Adres Szkoła Podstawowa W Pilchowicach

Świerczewskiego 1
Miejscowość Pilchowice
Kod pocztowy 44-145
Gmina Pilchowice
Powiat gliwicki
Województwo śląskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Pilchowicach

322356570
Regon 00062964300000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Pilchowicach mieści się w miejscowości Pilchowice pod adresem Świerczewskiego 1. Numer telefonu do szkoły to 322356570. Faks: 322356522. Placówka szkolna funkcjonuje na obszarze gminy Pilchowice, powiat gliwicki , województwo śląskie. Organem prowadzącym jest gmina. Witrynę internetową szkoły odwiedzimy pod adresem www.impilchowice.pilchowice.pl. Szkoła podstawowa figuruje w rejestrze pod numerem 00062964300000.

Szkoła Podstawowa W Pilchowicach rekrutuje dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w Polsce jest obligatoryjna i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych muszą przystąpić do ogólnokrajowego zewnętrznego egzaminu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje cenzurek szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po zakończeniu szkoły podstawowej wychowankowie kontynuują edukację w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku łączna ilość uczniów uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 174, z czego 93 to uczennice, a 81 stanowili uczniowie. Powiat gliwicki ma zarejestrowane 38 szkół podstawowych, a województwo śląskie - 1242. Na 6647 uczniów w powiecie przypada 38 innych szkół podstawowych (174,92 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 196,65 (244243 uczniów na 1242 placówek).

Mapa

szkoła podstawowa