Gimnazjum


Najważniejsze informacje - Gimnazjum

Patron im. Unii Europejskiej

Adres Gimnazjum

Gimnazjalna 6
Miejscowość Sośnicowice
Kod pocztowy 44-153
Gmina Sośnicowice
Powiat gliwicki
Województwo śląskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum

322384597
Regon 27655989700000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum znajduje się w miejscowości Sośnicowice pod adresem Gimnazjalna 6. Numer telefonu do gimnazjum to 322384597. Faks: 322384597. Jednostka gimnazjalna mieści się na obszarze gminy Sośnicowice, powiat gliwicki , województwo śląskie. Organem zarządzającym jest gmina. Witrynę internetową gimnazjum można odwiedzić pod adresem www.gimsosnicowice.pl. Szkoła gimnazjalna posiada wpis w rejestrze pod numerem 27655989700000.

Edukacja w jednostce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie jednostki gimnazjalnej. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Wyniki sprawdzianu umiejętności są sprawdzane przez sprawdzających powołanych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są kodowane tak, że egzaminatorzy nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Rezultaty egzaminu w formie stosownego dokumentu wychowankowie uzyskują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W takich okolicznościach olimpijczyk otrzymuje z odpowiedniej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Wynik testu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna ilość gimnazjalistów pobierających edukację w placówce była równa 239, z czego 121 stanowiły gimnazjalistki, a 118 to gimnazjaliści. W gimnazjum pracuje łącznie 26 nauczycieli, z czego 17 na pełen etat oraz 9 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających na pełen etat do nauczycieli pracujących nauczających na pół etatu to 1,89. Powiat gliwicki ma zarejestrowane 17 gimnazjów, a województwo śląskie - 798. Na 3236 uczniów w powiecie przypada 17 innych szkół gimnazjalnych (190,35 na placówkę), a średnia w województwie to 157,06 (125334 uczniów na 798 placówek).

Pod kątem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Sośnicowice: 3
  • w gminie Sośnicowice: 12
  • powiat gliwicki: 52
  • województwo śląskie: 2020

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-2.79-2.24-2.79
2006-3.42-1.42-3.42
2007-4.88-1.59-4.88
2008-2.4-0.88-2.4
2009-1.790.54-1.79
2010-1.08-1.55-1.08
20111.810.671.81
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-0.84-0.5-0.84
2006-2.68-0.38-2.68
2007-2.57-0.08-2.57
2008-2.07-0.58-2.07
2009-1.840.3-1.84
20102.541.182.54
20112.55-0.42.55

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa

gimnazjum