Gimnazjum W Mielniku


Najważniejsze informacje - Gimnazjum W Mielniku

Adres Gimnazjum W Mielniku

Brzeska 132
Miejscowość Mielnik
Kod pocztowy 17-307
Gmina Mielnik
Powiat siemiatycki
Województwo podlaskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum W Mielniku

856577025
Regon 05083293100000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum W Mielniku znajduje się w miejscowości Mielnik pod adresem Brzeska 132. Numer tel. do szkoły to 856577025. Nr faksu: 856577025. Jednostka gimnazjalna ma lokalizację na terytorium gminy Mielnik, powiat siemiatycki , województwo podlaskie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę internetową placówki gimnazjalnej można znaleźć pod adresem www.zs.mielni.com.pl. Gimnazjum znajduje się w rejestrze pod numerem 05083293100000.

Pobieranie nauki w jednostce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnokrajowym testem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie placówki gimnazjalnej. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Wyniki egzaminu są oceniane przez sprawdzających powołanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są poufne tak, że egzaminatorzy nie mają danych czyje testy poddają ocenie. Wyniki testu w formie stosownego dokumentu wychowankowie otrzymują ok. 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W tym przypadku wychowanek uzyskuje z danej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Wynik testu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce była równa 55, z czego 31 to gimnazjalistki, a 24 stanowili chłopcy. Powiat siemiatycki ma zarejestrowane 11 gimnazjów, a województwo podlaskie - 233. Na 1523 uczniów w powiecie przypada 11 innych gimnazjów (138,45 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 152,65 (35567 dzieci w wieku gimnazjalnym na 233 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20056.231.356.23
20066.080.676.08
2007-2.641.79-2.64
20082.30.872.3
20096.510.876.51
20105.890.425.89
20112.890.622.89
Rok Szkoła Gmina Powiat
20056.940.356.94
20065.54-0.15.54
2007-0.721.65-0.72
20083.350.493.35
20090.18-0.70.18
20105.70.95.7
20117.281.237.28

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa