Szkoła Podstawowa Specjalna W Siemiatyczach


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Specjalna W Siemiatyczach

Adres Szkoła Podstawowa Specjalna W Siemiatyczach

Tadeusza Kościuszki 43
Miejscowość Siemiatycze
Kod pocztowy 17-300
Gmina miasto Siemiatycze
Powiat siemiatycki
Województwo podlaskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna
Regon 05221261200000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Szkoła Podstawowa Specjalna W Siemiatyczach znajduje się w miejscowości Siemiatycze pod adresem Tadeusza Kościuszki 43. Placówka edukacyjna działa na terenie gminy Siemiatycze, powiat siemiatycki , województwo podlaskie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Instytucja szkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 05221261200000.

Szkoła Podstawowa Specjalna W Siemiatyczach przyjmuje dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w Polsce jest obowiązkiem i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiej fazy, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnopolskiego zewnętrznego testu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po ukończeniu edukacji podstawowej wychowankowie kontynuują kształcenie w gimnazjach.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków pobierających edukację w placówce była równa 22, z czego 9 stanowiły dziewczynki, a 13 stanowili uczniowie. Powiat siemiatycki ma zarejestrowane 18 szkół podstawowych, a województwo podlaskie - 415. Na 2560 uczniów w powiecie przypada 18 innych szkół podstawowych (142,22 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 165,04 (68493 uczniów na 415 placówek).

Mapa