Gimnazjum Gminne W Siemiatyczach


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Gminne W Siemiatyczach

Adres Gimnazjum Gminne W Siemiatyczach

KOŚCIUSZKI 88
Miejscowość Siemiatycze
Kod pocztowy 17-300
Gmina miasto Siemiatycze
Powiat siemiatycki
Województwo podlaskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Gminne W Siemiatyczach

856561552
Regon 05083862600000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Gminne W Siemiatyczach mieści się w miejscowości Siemiatycze pod adresem KOŚCIUSZKI 88. Numer telefonu do gimnazjum to 856561552. Fax: 856561552. Placówka gimnazjalna działa na terenie gminy Siemiatycze, powiat siemiatycki , województwo podlaskie. Organem prowadzącym jest gmina. Portal internetowy gimnazjum znajdziemy pod adresem www.ggsiemiatycze.edupage.org. Placówka gimnazjalna widnieje w rejestrze pod numerem 05083862600000.

Pobieranie nauki w gimnazjum trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym testem organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie placówki gimnazjalnej. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Wyniki egzaminu są sprawdzane przez egzaminatorów oddelegowanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są kodowane tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje testy oceniają. Wyniki sprawdzianu umiejętności w formie odpowiedniego dokumentu wychowankowie otrzymują ok. 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W takich okolicznościach uczeń osiąga z danej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maks. osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce była równa 181, z czego 89 to dziewczynki, a 92 to uczniowie. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 22 nauczycieli, z czego 11 na cały etat oraz 11 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczających zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 1. Powiat siemiatycki ma zarejestrowane 11 gimnazjów, a województwo podlaskie - 233. Na 1523 uczniów w powiecie przypada 11 innych jednostek gimnazjalnych (138,45 na placówkę), a średnia w województwie to 152,65 (35567 gimnazjalistów na 233 placówek).

Pod kątem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Siemiatycze: 6
  • w gminie Siemiatycze: 6
  • powiat siemiatycki: 20
  • województwo podlaskie: 499

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20053.921.353.52
20060.80.672.01
20074.741.795.73
2008-2.250.872.51
20093.230.872.29
2010-0.40.420.68
2011-2.830.62-0.12
Rok Szkoła Gmina Powiat
20051.370.352.9
20063.09-0.14.01
20075.921.655.27
2008-2.660.490.9
20092.99-0.71.45
2010-0.770.91.3
2011-0.131.232.06

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa