Gimnazjum W Sarnakach


Najważniejsze informacje - Gimnazjum W Sarnakach

Patron Bohaterów Akcji V2

Adres Gimnazjum W Sarnakach

3 Maja 27
Miejscowość Sarnaki
Kod pocztowy 08-220
Gmina Sarnaki
Powiat łosicki
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum W Sarnakach

833599111
Regon 71165408500000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum W Sarnakach znajduje się w miejscowości Sarnaki pod adresem 3 Maja 27. Nr tel. do szkoły to 833599111. Numer faksu: 833599111. Placówka gimnazjalna mieści się na terenie gminy Sarnaki, powiat łosicki , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Serwis www gimnazjum odwiedzimy pod adresem www.zs.edu.pl. Jednostka gimnazjalna posiada wpis w rejestrze pod numerem 71165408500000.

Kształcenie w szkole gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie placówki gimnazjalnej. Podejście do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Wyniki egzaminu są oceniane przez egzaminatorów oddelegowanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są poufne tak, że sprawdzający nie mają danych czyje testy oceniają. Rezultaty testu w formie odpowiedniego zaświadczenia uczniowie uzyskują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W tym przypadku uczeń otrzymuje z danej części testu maksymalną ilość punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna ilość wychowanków pobierających naukę w placówce wynosiła 144, z czego 72 stanowiły dziewczynki, a 72 stanowili chłopcy. Powiat łosicki ma zarejestrowane 11 gimnazjów, a województwo mazowieckie - 1003. Na 1076 uczniów w powiecie przypada 11 innych placówek gimnazjalnych (97,82 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 149,6 (150050 dzieci w wieku gimnazjalnym na 1003 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-0.46-4.66-0.46
2006-0.9-2.82-0.9
20072.22-1.422.22
20082.02-2.352.02
2009-0.61-1.79-0.61
20103.86-0.013.86
2011-1.34-3.03-1.34
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-2.91-4.48-2.91
2006-1.83-4.17-1.83
2007-0.83-1.95-0.83
2008-1.21-3.7-1.21
2009-3.71-3.1-3.71
20102.04-2.812.04
2011-2.39-2.43-2.39

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa

gimnazjum