Publiczne Gimnazjum


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum

Adres Publiczne Gimnazjum

49
Miejscowość Wysoka
Kod pocztowy 37-100
Gmina Łańcut
Powiat łańcucki
Województwo podkarpackie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum

172255904
Strona
Regon 69068038000000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum mieści się w miejscowości Wysoka pod adresem 49. Nr tel. do gimnazjum to 172255904. Numer fax: 172255904. Szkoła gimnazjalna ma lokalizację na terenie gminy Łańcut, powiat łańcucki , województwo podkarpackie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę internetową szkoły gimnazjalnej odwiedzimy pod adresem zs-wysoka.of.pl. Szkoła gimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 69068038000000.

Kształcenie w placówce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie jednostki gimnazjalnej. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Rezultaty testu są sprawdzane przez egzaminatorów wybranych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są kodowane tak, że egzaminatorzy nie mają danych czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Wyniki egzaminu w formie stosownego dokumentu gimnazjaliści otrzymują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W tym przypadku uczeń osiąga z odpowiedniej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Wynik testu stanowi połowę maks. osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita ilość uczniów pobierających edukację w placówce wynosiła 97, z czego 51 to dziewczynki, a 46 stanowili uczniowie. Powiat łańcucki ma zarejestrowane 21 gimnazjów, a województwo podkarpackie - 578. Na 2825 uczniów w powiecie przypada 21 innych jednostek gimnazjalnych (134,52 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 120,2 (69477 uczniów na 578 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20053.440.410.2
20061.49-0.22-0.24
20077.30.85-0.17
20086.240.55-0.15
20096.59-0.17-1.06
20106.72.872.99
20113.850.461.65
Rok Szkoła Gmina Powiat
20055.471.891.91
2006-14.230.570.74
2007-18.420.540.12
2008-16.63-0.21-0.44
2009-19.050.520.59
20104.790.861.44
20114.730.260.88

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa