Gimnazjum Specjalne W Siemiatyczach


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Specjalne W Siemiatyczach

Adres Gimnazjum Specjalne W Siemiatyczach

Tadeusza Kościuszki 43
Miejscowość Siemiatycze
Kod pocztowy 17-300
Gmina miasto Siemiatycze
Powiat siemiatycki
Województwo podlaskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna
Regon 20003139400000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Gimnazjum Specjalne W Siemiatyczach znajduje się w miejscowości Siemiatycze pod adresem Tadeusza Kościuszki 43. Placówka gimnazjalna funkcjonuje na obszarze gminy Siemiatycze, powiat siemiatycki , województwo podlaskie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Placówka gimnazjalna widnieje w rejestrze pod numerem 20003139400000.

Kształcenie w szkole gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie szkoły gimnazjalnej. Podejście do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są oceniane przez sprawdzających powołanych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są kodowane tak, że egzaminatorzy nie mają danych czyje testy poddają ocenie. Rezultaty egzaminu w formie odpowiedniego dokumentu wychowankowie otrzymują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W tym przypadku laureat otrzymuje z danej części testu maksimum możliwych punktów. Rezultat egzaminu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita ilość gimnazjalistów uczących się w placówce to 13, z czego 4 stanowiły gimnazjalistki, a 9 to gimnazjaliści. Powiat siemiatycki ma zarejestrowane 11 gimnazjów, a województwo podlaskie - 233. Na 1523 uczniów w powiecie przypada 11 innych szkół gimnazjalnych (138,45 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 152,65 (35567 uczniów na 233 placówek).

Mapa