Zasadnicza Szkoła Zawodowa


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Tadeusza Kościuszki 43
Miejscowość Siemiatycze
Kod pocztowy 17-300
Gmina miasto Siemiatycze
Powiat siemiatycki
Województwo podlaskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa

856552562
Strona
Regon 20062153000000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa znajduje się w miejscowości Siemiatycze pod adresem Tadeusza Kościuszki 43. Numer telefonu do szkoły to 856552562. Nr faksu: 856552208. ZSZ ma lokalizację na obszarze gminy Siemiatycze, powiat siemiatycki , województwo podlaskie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Serwis www szkoły o profilu zawodowym znajdziemy pod adresem www.lo-siemiatycze.edu.pl. Zasadnicza szkoła zawodowa figuruje w rejestrze pod numerem 20062153000000.

Szkoła zawodowa realizuje program nauczania w zakresie kształcenia ogólnego i zawodowego. W ZSZ przedmioty ogólne są nauczane tak jak w liceum i technicznej szkole ponadgimnazjalnej, lecz tylko w obszarze podstawowym. Młodzież zdobywa wiedzę i kompetencje praktyczne na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w ZSZ można uczyć się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole o profilu zawodowym nauka obejmuje trzy lata. W zależności od zawodu ilość kwalifikacji jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do zdobycia przez kursanta. W ZSZ szczególny nacisk kładzie się na kształcenie praktyczne. Dlatego też w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje minimum 60% całkowitego czasu przypisanego na naukę zawodu. Praktyczna nauka zawodu ma miejsce u pracodawcy, w centrach kształcenia praktycznego czy w ramach warsztatów szkolnych. Szkołę o profilu zawodowym kończy się uzyskując tylko świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom dokumentujący kwalifikacje zawodowe, o ile kursant przystąpi do nieobligatoryjnego sprawdzaniu praktycznego, odbywającego się przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu ZSZ kształcenie można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletnim technikum uzupełniającym, a także podnosić swoje kompetencje praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku ogólna liczba kursantów pobierających edukację w placówce to 25, z czego 12 to kursantki, a 13 stanowili uczniowie. Powiat siemiatycki ma zarejestrowane 4 szkoły zawodowe, a województwo podlaskie - 70. Na 25 uczniów w powiecie przypada 4 innych szkół zawodowych (6,25 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 54,21 (3795 uczniów na 70 placówek).

Mapa