Zasadnicza Szkoła Zawodowa


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Tadeusza Kościuszki 43
Miejscowość Siemiatycze
Kod pocztowy 17-300
Gmina miasto Siemiatycze
Powiat siemiatycki
Województwo podlaskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa

856552562
Regon 20062153000000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa znajduje się w miejscowości Siemiatycze pod adresem Tadeusza Kościuszki 43. Numer telefonu do szkoły to 856552562. Nr faksu: 856552208. ZSZ ma lokalizację na obszarze gminy Siemiatycze, powiat siemiatycki , województwo podlaskie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Serwis www szkoły o profilu zawodowym znajdziemy pod adresem www.lo-siemiatycze.edu.pl. Zasadnicza szkoła zawodowa figuruje w rejestrze pod numerem 20062153000000.

Szkoła zawodowa realizuje program nauczania w zakresie kształcenia ogólnego i zawodowego. W ZSZ przedmioty ogólne są nauczane tak jak w liceum i technicznej szkole ponadgimnazjalnej, lecz tylko w obszarze podstawowym. Młodzież zdobywa wiedzę i kompetencje praktyczne na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w ZSZ można uczyć się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole o profilu zawodowym nauka obejmuje trzy lata. W zależności od zawodu ilość kwalifikacji jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do zdobycia przez kursanta. W ZSZ szczególny nacisk kładzie się na kształcenie praktyczne. Dlatego też w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje minimum 60% całkowitego czasu przypisanego na naukę zawodu. Praktyczna nauka zawodu ma miejsce u pracodawcy, w centrach kształcenia praktycznego czy w ramach warsztatów szkolnych. Szkołę o profilu zawodowym kończy się uzyskując tylko świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom dokumentujący kwalifikacje zawodowe, o ile kursant przystąpi do nieobligatoryjnego sprawdzaniu praktycznego, odbywającego się przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu ZSZ kształcenie można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletnim technikum uzupełniającym, a także podnosić swoje kompetencje praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku ogólna liczba kursantów pobierających edukację w placówce to 25, z czego 12 to kursantki, a 13 stanowili uczniowie. Powiat siemiatycki ma zarejestrowane 4 szkoły zawodowe, a województwo podlaskie - 70. Na 25 uczniów w powiecie przypada 4 innych szkół zawodowych (6,25 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 54,21 (3795 uczniów na 70 placówek).

Mapa