Technikum


Najważniejsze informacje - Technikum

Adres Technikum

Tadeusza Kościuszki 43
Miejscowość Siemiatycze
Kod pocztowy 17-300
Gmina miasto Siemiatycze
Powiat siemiatycki
Województwo podlaskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum

856552562
Strona
Regon 05220575300000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Technikum znajduje się w miejscowości Siemiatycze pod adresem Tadeusza Kościuszki 43. Numer telefonu do szkoły to 856552562. Faks: 856552208. Technikum znajduje się na terytorium gminy Siemiatycze, powiat siemiatycki , województwo podlaskie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Serwis www technikum można odwiedzić pod adresem www.lo-siemiatycze.edu.pl. Szkoła średnia techniczna posiada wpis w rejestrze pod numerem 05220575300000.

Kursant technikum będzie musiał wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kompetencjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia zdobycie dyplomu potwierdzającego umiejętności zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również uzyskanie matury po zaliczeniu matury.

W 2013 roku całkowita ilość słuchaczy pobierających naukę w placówce wynosiła 15, z czego 3 stanowiły słuchaczki, a 12 stanowili słuchacze. Powiat siemiatycki ma zarejestrowane 5 szkoł technicznych, a województwo podlaskie - 111. Na 435 uczniów w powiecie przypada 5 innych techników (87 na placówkę), a średnia w województwie to 168,32 (18684 słuchaczy na 111 placówek).

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr