Publiczne Gimnazjum


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum

Adres Publiczne Gimnazjum

Siedlecka 7
Miejscowość Platerów
Kod pocztowy 08-210
Gmina Platerów
Powiat łosicki
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum

833578427
Regon 71163997300000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum znajduje się w miejscowości Platerów pod adresem Siedlecka 7. Numer telefonu do gimnazjum to 833578427. Faks: 833578427. Gimnazjum mieści się na terenie gminy Platerów, powiat łosicki , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Portal internetowy gimnazjum odwiedzimy pod adresem pgplaterow.w.interia.pl. Szkoła gimnazjalna widnieje w rejestrze pod numerem 71163997300000.

Nauka w szkole gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie szkoły gimnazjalnej. Podejście do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są oceniane przez sprawdzających oddelegowanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są kodowane tak, że sprawdzający nie mają danych czyje prace egzaminacyjne oceniają. Wyniki testu w formie odpowiedniego zaświadczenia wychowankowie uzyskują ok. 1,5 miesiąca po podejściu do sprawdzianu umiejętności.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takich okolicznościach gimnazjalista osiąga z odpowiedniej części testu maksymalną ilość punktów. Rezultat egzaminu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna liczba uczniów uczęszczających na lekcje w placówce była równa 68, z czego 33 to uczennice, a 35 stanowili chłopcy. Powiat łosicki ma zarejestrowane 11 gimnazjów, a województwo mazowieckie - 1003. Na 1076 uczniów w powiecie przypada 11 innych gimnazjów (97,82 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 149,6 (150050 uczniów na 1003 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-3.25-4.66-5.47
2006-2.02-2.82-6.04
20070.37-1.420.14
20080.49-2.35-3.9
2009-2.93-1.79-5.63
2010-4.9-0.01-4.38
2011-3.61-3.03-3.5
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-6.89-4.48-8.73
2006-2.97-4.17-7.63
2007-4.39-1.95-4.02
20081.07-3.7-4.18
2009-4.67-3.1-7.17
2010-3.36-2.81-4.64
20110.91-2.43-2.37

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa

gimnazjum