Gimnazjum Publiczne Nr 1 W Siemiatyczach


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Publiczne Nr 1 W Siemiatyczach

Patron im. Ignacego Gilewskiego

Adres Gimnazjum Publiczne Nr 1 W Siemiatyczach

Świętojańska 25
Miejscowość Siemiatycze
Kod pocztowy 17-300
Gmina miasto Siemiatycze
Powiat siemiatycki
Województwo podlaskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Publiczne Nr 1 W Siemiatyczach

856552675
Regon 05084138000000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Publiczne Nr 1 W Siemiatyczach mieści się w miejscowości Siemiatycze pod adresem Świętojańska 25. Numer tel. do gimnazjum to 856552675. Numer faksu: 856552675. Szkoła gimnazjalna znajduje się na terenie gminy Siemiatycze, powiat siemiatycki , województwo podlaskie. Organem zarządzającym jest gmina. Witrynę internetową placówki gimnazjalnej można znaleźć pod adresem www.gim1siem.edupage.org. Szkoła gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 05084138000000.

Kształcenie w jednostce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym sprawdzianem umiejętności organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie jednostki gimnazjalnej. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Rezultaty testu są oceniane przez egzaminatorów wybranych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są poufne tak, że egzaminatorzy nie mają danych czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Wyniki sprawdzianu umiejętności w formie odpowiedniego zaświadczenia wychowankowie uzyskują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takiej sytuacji wychowanek osiąga z odpowiedniej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków pobierających naukę w placówce wynosiła 286, z czego 137 to dziewczynki, a 149 to uczniowie. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 35 nauczycieli, z czego 25 na cały etat oraz 10 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących na pełen etat do lektorów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 2,5. Powiat siemiatycki ma zarejestrowane 11 gimnazjów, a województwo podlaskie - 233. Na 1523 uczniów w powiecie przypada 11 innych gimnazjów (138,45 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 152,65 (35567 uczniów na 233 placówek).

Pod kątem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Siemiatycze: 6
  • w gminie Siemiatycze: 6
  • powiat siemiatycki: 20
  • województwo podlaskie: 499

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20052.721.353.52
20062.360.672.01
20076.041.795.73
20084.170.872.51
20093.010.872.29
2010-0.720.420.68
20111.960.62-0.12
Rok Szkoła Gmina Powiat
20054.470.352.9
20064.62-0.14.01
20074.611.655.27
20084.240.490.9
20093.45-0.71.45
20101.890.91.3
20114.951.232.06

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa