Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy


Najważniejsze informacje - Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy

Adres Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy

162
Miejscowość Kobylanka
Kod pocztowy 38-303
Gmina Gorlice
Powiat gorlicki
Województwo małopolskie
Typ Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z więcej niż jedną niepełnosprawnością
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy

183531788
Regon 12005178600000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy znajduje się w miejscowości Kobylanka pod adresem 162. Telefon do placówki to 183531788. Fax: 183531788. Placówka ma lokalizację na terytorium gminy Gorlice, powiat gorlicki , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Placówka widnieje w rejestrze pod numerem 12005178600000.

W 2013 roku łączna ilość wychowanków pobierających naukę w placówce wynosiła 12, z czego 5 to słuchaczki, a 7 stanowili uczniowie. Powiat gorlicki ma zarejestrowane 77 pozostałych placówek edukacyjnych, a województwo małopolskie - 1461. Na 364 uczniów w powiecie przypada 77 innych placówek edukacyjnych (4,73 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 8,08 (11809 kursantów na 1461 placówek).

Mapa