Gimnazjum W Jonkowie


Najważniejsze informacje - Gimnazjum W Jonkowie

Adres Gimnazjum W Jonkowie

Księdza Jana Hanowskiego 27
Miejscowość Jonkowo
Kod pocztowy 11-042
Gmina Jonkowo
Powiat olsztyński
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum W Jonkowie

895129275
Strona
Regon 51088338700000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum W Jonkowie mieści się w miejscowości Jonkowo pod adresem Księdza Jana Hanowskiego 27. Nr tel. do szkoły to 895129275. Nr faksu: 895129275. Szkoła gimnazjalna mieści się na terytorium gminy Jonkowo, powiat olsztyński , województwo warmińsko-mazurskie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę internetową placówki gimnazjalnej znajdziemy pod adresem www.gimnazjum.ehost.jonkowo.pl. Szkoła gimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 51088338700000.

Edukacja w szkole gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie gimnazjum. Podejście do testu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Wyniki sprawdzianu umiejętności są sprawdzane przez sprawdzających wybranych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są poufne tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne oceniają. Rezultaty egzaminu w postaci stosownego zaświadczenia uczniowie uzyskują ok. 1,5 miesiąca po podejściu do sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W takiej sytuacji gimnazjalista otrzymuje z danej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Rezultat testu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków pobierających edukację w placówce to 178, z czego 92 stanowiły dziewczynki, a 86 stanowili uczniowie. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 22 nauczycieli, z czego 19 w pełnym wymiarze godzin oraz 3 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących na pełen etat do pedagogów pracujących nauczających na pół etatu to 6,33. Powiat olsztyński ma zarejestrowane 26 gimnazjów, a województwo warmińsko-mazurskie - 307. Na 2952 uczniów w powiecie przypada 26 innych jednostek gimnazjalnych (113,54 na placówkę), a średnia w województwie to 150,87 (46316 uczniów na 307 placówek).

Pod względem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Jonkowo: 3
  • w gminie Jonkowo: 5
  • powiat olsztyński: 53
  • województwo warmińsko-mazurskie: 636

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-0.17-0.95-0.17
20061.82-1.761.82
2007-3.27-0.75-3.27
20080.93-0.240.93
20091.34-0.721.34
2010-1.18-0.64-1.18
2011-6.09-1.75-6.09
Rok Szkoła Gmina Powiat
20050.66-1.830.66
20064.61-0.644.61
2007-0.1-1.37-0.1
20080.38-0.960.38
2009-0.1-1.6-0.1
2010-2.18-3.11-2.18
2011-6.24-1.95-6.24

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa