Gimnazjum Nr 2 Z Oddziałami Dwujęzycznymi


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 2 Z Oddziałami Dwujęzycznymi

Patron Konstanty Ildefons Gałczyński

Adres Gimnazjum Nr 2 Z Oddziałami Dwujęzycznymi

K.R.Małłków 3
Miejscowość Olsztyn
Kod pocztowy 10-113
Gmina miasto Olsztyn
Powiat Olsztyn
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 2 Z Oddziałami Dwujęzycznymi

895272455
Regon 51946011600000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 2 Z Oddziałami Dwujęzycznymi znajduje się w miejscowości Olsztyn pod adresem K.R.Małłków 3. Numer tel. do gimnazjum to 895272455. Nr faksu: 895274591. Szkoła gimnazjalna funkcjonuje na terenie gminy Olsztyn, powiat Olsztyn , województwo warmińsko-mazurskie. Organem prowadzącym jest gmina. Witrynę internetową placówki gimnazjalnej znajdziemy pod adresem www.zso1.olsztyn.pl. Gimnazjum posiada wpis w rejestrze pod numerem 51946011600000.

Pobieranie nauki w gimnazjum to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie jednostki gimnazjalnej. Podejście do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Rezultaty egzaminu są oceniane przez egzaminatorów wybranych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są poufne tak, że sprawdzający nie mają danych czyje prace egzaminacyjne oceniają. Wyniki egzaminu w postaci odpowiedniego zaświadczenia wychowankowie uzyskują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W tym przypadku gimnazjalista osiąga z danej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Rezultat egzaminu stanowi połowę maks. osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna liczba uczniów pobierających edukację w placówce to 365, z czego 209 to uczennice, a 156 stanowili uczniowie. Powiat olsztyn ma zarejestrowane 33 gimnazja, a województwo warmińsko-mazurskie - 307. Na 5154 uczniów w powiecie przypada 33 innych gimnazjów (156,18 na placówkę), a średnia w województwie to 150,87 (46316 uczniów na 307 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
200521.893.853.85
200620.193.923.92
2007-18.864.154.15
200814.291.21.2
200916.480.920.92
2010-13.463.653.65
2011-22.991.481.48
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-22.112.442.44
200620.614.74.7
2007-16.914.524.52
2008-19.194.284.28
200922.92.692.69
201022.592.682.68
2011-20.671.981.98

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa