Szkoła Podstawowa W Jonkowie


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Jonkowie

Patron Tadeusz Kościuszko

Adres Szkoła Podstawowa W Jonkowie

ks. Jana Hanowskiego 29
Miejscowość Jonkowo
Kod pocztowy 11-042
Gmina Jonkowo
Powiat olsztyński
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Jonkowie

895129221
Strona
Regon 00026923900000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Jonkowie znajduje się w miejscowości Jonkowo pod adresem ks. Jana Hanowskiego 29. Numer tel. do szkoły podstawowej to 895129221. Fax: 895129221. Placówka szkolna ma lokalizację na terenie gminy Jonkowo, powiat olsztyński , województwo warmińsko-mazurskie. Organem nadzorującym jest gmina. Serwis www szkoły odwiedzimy pod adresem www.sp.jonkowo.pl. Jednostka szkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 00026923900000.

Szkoła Podstawowa W Jonkowie rekrutuje dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w kraju jest przymusowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego sprawdzianu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje cenzurek szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po ukończeniu edukacji podstawowej wychowankowie kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku łączna ilość dzieci pobierających edukację w placówce to 254, z czego 117 to dziewczynki, a 137 to uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 25 nauczycieli, z czego 23 na cały etat oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek lektorów nauczających w pełnym wymiarze godzin do lektorów pracujących nauczających na pół etatu to 11,5. Powiat olsztyński ma zarejestrowane 57 szkół podstawowych, a województwo warmińsko-mazurskie - 522. Na 6496 uczniów w powiecie przypada 57 innych szkół podstawowych (113,96 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 177,81 (92818 uczniów na 522 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Jonkowo: 3
  • w gminie Jonkowo: 5
  • powiat olsztyński: 53
  • województwo warmińsko-mazurskie: 636

Mapa