Publiczne Gimnazjum W świątkach


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum W Świątkach

Patron Jan Paweł II

Adres Publiczne Gimnazjum W Świątkach

95
Miejscowość Świątki
Kod pocztowy 11-008
Gmina Świątki
Powiat olsztyński
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum W Świątkach

896169020
Regon 51088438100000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum W świątkach mieści się w miejscowości Świątki pod adresem 95. Numer tel. do gimnazjum to 896169020. Faks: 896169020. Jednostka gimnazjalna ma lokalizację na terenie gminy Świątki, powiat olsztyński , województwo warmińsko-mazurskie. Organem nadzorującym jest gmina. Jednostka gimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 51088438100000.

Edukacja w szkole gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim sprawdzianem umiejętności organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie placówki gimnazjalnej. Podejście do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Wyniki testu są oceniane przez sprawdzających wybranych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są poufne tak, że egzaminatorzy nie mają danych czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Rezultaty egzaminu w formie odpowiedniego zaświadczenia wychowankowie otrzymują ok. 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W tym przypadku laureat otrzymuje z odpowiedniej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Rezultat testu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita liczba wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce to 154, z czego 67 to gimnazjalistki, a 87 stanowili uczniowie. W gimnazjum pracuje łącznie 24 nauczycieli, z czego 16 na cały etat oraz 8 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,16 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających w pełnym wymiarze godzin do pedagogów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 2. Powiat olsztyński ma zarejestrowane 26 gimnazjów, a województwo warmińsko-mazurskie - 307. Na 2952 uczniów w powiecie przypada 26 innych gimnazjów (113,54 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 150,87 (46316 uczniów na 307 placówek).

Pod względem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Świątki: 1
  • w gminie Świątki: 2
  • powiat olsztyński: 53
  • województwo warmińsko-mazurskie: 636

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-1.87-0.95-1.87
2006-0.93-1.76-0.93
2007-3.96-0.75-3.96
20083.91-0.243.91
2009-0.72-0.72-0.72
2010-0.79-0.64-0.79
2011-1.27-1.75-1.27
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-2.38-1.83-2.38
2006-2.51-0.64-2.51
2007-1.3-1.37-1.3
20082.2-0.962.2
2009-2.17-1.6-2.17
2010-0.64-3.11-0.64
20113.08-1.953.08

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa

gimnazjum