Ap Edukacja - Gimnazjum Dla Dorosłych W Olsztynie


Najważniejsze informacje - Ap Edukacja - Gimnazjum Dla Dorosłych W Olsztynie

Adres Ap Edukacja - Gimnazjum Dla Dorosłych W Olsztynie

Małłków 3
Miejscowość Olsztyn
Kod pocztowy 10-113
Gmina miasto Olsztyn
Powiat Olsztyn
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Ap Edukacja - Gimnazjum Dla Dorosłych W Olsztynie

895276804
Strona
Regon 47327908500440
Organ prowadzący AP Edukacja Sp. z o.o.

Ap Edukacja - Gimnazjum Dla Dorosłych W Olsztynie mieści się w miejscowości Olsztyn pod adresem Małłków 3. Nr tel. do szkoły to 895276804. Nr faksu: 895276807. Placówka gimnazjalna znajduje się na obszarze gminy Olsztyn, powiat Olsztyn , województwo warmińsko-mazurskie. Organem nadzorującym jest spółka prawa handlowego. Witrynę internetową gimnazjum można odwiedzić pod adresem www.apedukacja.pl. Gimnazjum figuruje w rejestrze pod numerem 47327908500440. Organ rejestracyjny dla Ap Edukacja - Gimnazjum Dla Dorosłych W Olsztynie to gmina.

Nauka w szkole gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie placówki gimnazjalnej. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Wyniki egzaminu są sprawdzane przez sprawdzających oddelegowanych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są poufne tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne oceniają. Rezultaty egzaminu w postaci stosownego zaświadczenia gimnazjaliści otrzymują ok. 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W tym przypadku olimpijczyk uzyskuje z odpowiedniej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maks. osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat olsztyn ma zarejestrowane 33 gimnazja, a województwo warmińsko-mazurskie - 307. Na 5154 uczniów w powiecie przypada 33 innych jednostek gimnazjalnych (156,18 na placówkę), a średnia w województwie to 150,87 (46316 uczniów na 307 placówek).

Mapa