Szkoła Podstawowa Nr 19


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 19

Patron IM.MIKOŁAJA KOPERNIKA

Adres Szkoła Podstawowa Nr 19

BAŁTYCKA 151
Miejscowość Olsztyn
Kod pocztowy 11-041
Gmina miasto Olsztyn
Powiat Olsztyn
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 19

895238731
Strona
Regon 00078728200000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 19 znajduje się w miejscowości Olsztyn pod adresem BAŁTYCKA 151. Telefon do szkoły to 895238731. Nr faksu: 895238731. Placówka edukacyjna znajduje się na terytorium gminy Olsztyn, powiat Olsztyn , województwo warmińsko-mazurskie. Organem prowadzącym jest gmina. Witrynę internetową szkoły podstawowej można odwiedzić pod adresem www.sp19.olsztyn.pl. Jednostka szkolna figuruje w rejestrze pod numerem 00078728200000.

Szkoła Podstawowa Nr 19 uczy uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest obowiązkiem i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego etapu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego egzaminu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy świadectw szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po zakończeniu szkoły podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują naukę w gimnazjach.

W 2013 roku łączna liczba dzieci pobierających edukację w placówce to 279, z czego 130 to dziewczynki, a 149 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 27 nauczycieli, z czego 19 na cały etat oraz 8 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących na pełen etat do lektorów zatrudnionych na pół etatu wynosi 2,38. Powiat olsztyn ma zarejestrowane 33 szkoły podstawowe, a województwo warmińsko-mazurskie - 522. Na 9794 uczniów w powiecie przypada 33 innych szkół podstawowych (296,79 na placówkę), a średnia w województwie to 177,81 (92818 dzieci w wieku szkolnym na 522 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Olsztyn: 66
  • w gminie Olsztyn: 66
  • powiat Olsztyn: 66
  • województwo warmińsko-mazurskie: 636

Mapa