Przedszkole Miejskie Nr 21 W Olsztynie


Najważniejsze informacje - Przedszkole Miejskie Nr 21 W Olsztynie

Adres Przedszkole Miejskie Nr 21 W Olsztynie

Baltycka 151
Miejscowość Olsztyn
Kod pocztowy 11-041
Gmina miasto Olsztyn
Powiat Olsztyn
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Miejskie Nr 21 W Olsztynie

895238589
Strona
Regon 00078726000000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Miejskie Nr 21 W Olsztynie mieści się w miejscowości Olsztyn pod adresem Baltycka 151. Numer telefonu do przedszkola to 895238589. Numer faksu: 895238589. Placówka przedszkolna znajduje się na terytorium gminy Olsztyn, powiat Olsztyn , województwo warmińsko-mazurskie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę www placówki przedszkolnej odwiedzimy pod adresem www.pm21olsztyn.szkolnastrona.pl. Przedszkole widnieje w rejestrze pod numerem 00078726000000.

Do przedszkola kwalifikują się dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i organizowane są w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość dziewczynek i chłopców pobierających naukę w placówce była równa 70, z czego 27 stanowiły dziewczynki, a 43 stanowili chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 10 nauczycieli, z czego 5 w pełnym wymiarze godzin oraz 5 na pół etatu. Na jednego przedszkolaka przypada 0,14 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do nauczających zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 1. Powiat olsztyn ma zarejestrowane 67 przedszkoli, a województwo warmińsko-mazurskie - 338. Na 3504 uczniów w powiecie przypada 67 innych przedszkoli (52,3 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 63,16 (21349 przedszkolaków na 338 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Olsztyn: 66
  • w gminie Olsztyn: 66
  • powiat Olsztyn: 66
  • województwo warmińsko-mazurskie: 636

Mapa