Gimnazjum Dla Dorosłych


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Dla Dorosłych

Adres Gimnazjum Dla Dorosłych

K.R.Małłków 3
Miejscowość Olsztyn
Kod pocztowy 10-113
Gmina miasto Olsztyn
Powiat Olsztyn
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Dla Dorosłych

895272455
Regon 51946013900000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Dla Dorosłych znajduje się w miejscowości Olsztyn pod adresem K.R.Małłków 3. Numer tel. do szkoły to 895272455. Nr faksu: 895274591. Gimnazjum działa na obszarze gminy Olsztyn, powiat Olsztyn , województwo warmińsko-mazurskie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę www placówki gimnazjalnej można odwiedzić pod adresem www.zso1.olsztyn.pl. Jednostka gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 51946013900000.

Nauka w jednostce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie szkoły gimnazjalnej. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są oceniane przez egzaminatorów oddelegowanych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są poufne tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne oceniają. Wyniki sprawdzianu umiejętności w postaci odpowiedniego dokumentu gimnazjaliści otrzymują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W takiej sytuacji laureat osiąga z odpowiedniej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnie osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna ilość gimnazjalistów uczących się w placówce to 253, z czego 69 to gimnazjalistki, a 184 to gimnazjaliści. Powiat olsztyn ma zarejestrowane 33 gimnazja, a województwo warmińsko-mazurskie - 307. Na 5154 uczniów w powiecie przypada 33 innych szkół gimnazjalnych (156,18 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 150,87 (46316 dzieci w wieku gimnazjalnym na 307 placówek).

Mapa