Szkoła Podstawowa W Bukwałdzie


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Bukwałdzie

Adres Szkoła Podstawowa W Bukwałdzie

39
Miejscowość Bukwałd
Kod pocztowy 11-001
Gmina Dywity
Powiat olsztyński
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Bukwałdzie

895140763
Regon 00112569500000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Bukwałdzie znajduje się w miejscowości Bukwałd pod adresem 39. Numer tel. do szkoły podstawowej to 895140763. Jednostka szkolna ma lokalizację na terenie gminy Dywity, powiat olsztyński , województwo warmińsko-mazurskie. Organem nadzorującym jest gmina. Szkoła podstawowa figuruje w rejestrze pod numerem 00112569500000.

Szkoła Podstawowa W Bukwałdzie przyjmuje dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w kraju jest obowiązkowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego etapu, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego testu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy świadectw szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po zakończeniu szkoły podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku łączna liczba uczniów uczących się w placówce wynosiła 60, z czego 30 to dziewczynki, a 30 to chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 12 nauczycieli, z czego 6 na cały etat oraz 6 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,2 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających na pełen etat do pedagogów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 1. Powiat olsztyński ma zarejestrowane 57 szkół podstawowych, a województwo warmińsko-mazurskie - 522. Na 6496 uczniów w powiecie przypada 57 innych szkół podstawowych (113,96 na placówkę), a średnia w województwie to 177,81 (92818 uczniów na 522 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Bukwałd: 1
  • w gminie Dywity: 6
  • powiat olsztyński: 53
  • województwo warmińsko-mazurskie: 636

Mapa