Szkoła Podstawowa W Nowym Kawkowie


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Nowym Kawkowie

Adres Szkoła Podstawowa W Nowym Kawkowie

25
Miejscowość Nowe Kawkowo
Kod pocztowy 11-042
Gmina Jonkowo
Powiat olsztyński
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Nowym Kawkowie

895128566
Regon 00120556600000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Nowym Kawkowie mieści się w miejscowości Nowe Kawkowo pod adresem 25. Numer telefonu do szkoły to 895128566. Nr faksu: 895128566. Placówka edukacyjna działa na terytorium gminy Jonkowo, powiat olsztyński , województwo warmińsko-mazurskie. Organem nadzorującym jest gmina. Jednostka szkolna figuruje w rejestrze pod numerem 00120556600000.

Szkoła Podstawowa W Nowym Kawkowie uczy uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w naszym kraju jest przymusowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego testu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje świadectw szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po ukończeniu edukacji podstawowej dzieci szkolne kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba dzieci pobierających naukę w placówce wynosiła 76, z czego 34 stanowiły dziewczynki, a 42 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 15 nauczycieli, z czego 7 w pełnym wymiarze godzin oraz 8 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,2 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających na pełen etat do nauczających zatrudnionych na pół etatu to 0,88. Powiat olsztyński ma zarejestrowane 57 szkół podstawowych, a województwo warmińsko-mazurskie - 522. Na 6496 uczniów w powiecie przypada 57 innych szkół podstawowych (113,96 na placówkę), a średnia w województwie to 177,81 (92818 dzieci w wieku szkolnym na 522 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Nowe Kawkowo: 1
  • w gminie Jonkowo: 5
  • powiat olsztyński: 53
  • województwo warmińsko-mazurskie: 636

Mapa