Gimnazjum Gminne Im. Księdza Wojciecha Zinka W Gietrzwałdzie


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Gminne Im. Księdza Wojciecha Zinka W Gietrzwałdzie

Patron Ksiądz Wojciech Zink

Adres Gimnazjum Gminne Im. Księdza Wojciecha Zinka W Gietrzwałdzie

Klonowa 1
Miejscowość Gietrzwałd
Kod pocztowy 11-036
Gmina Gietrzwałd
Powiat olsztyński
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Gminne Im. Księdza Wojciecha Zinka W Gietrzwałdzie

895123286
Strona
Regon 51140610000000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Gminne Im. Księdza Wojciecha Zinka W Gietrzwałdzie mieści się w miejscowości Gietrzwałd pod adresem Klonowa 1. Numer telefonu do gimnazjum to 895123286. Nr faksu: 895123286. Gimnazjum funkcjonuje na terenie gminy Gietrzwałd, powiat olsztyński , województwo warmińsko-mazurskie. Organem zarządzającym jest gmina. Portal internetowy szkoły gimnazjalnej można odwiedzić pod adresem www.gimnazjum-gietrzwald.o12.pl. Placówka gimnazjalna posiada wpis w rejestrze pod numerem 51140610000000.

Nauka w placówce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie jednostki gimnazjalnej. Podejście do testu jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Rezultaty testu są sprawdzane przez sprawdzających powołanych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są poufne tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne oceniają. Wyniki testu w formie odpowiedniego zaświadczenia uczniowie otrzymują ok. 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części testu gimnazjalnego. W takiej sytuacji wychowanek otrzymuje z odpowiedniej części testu maksimum możliwych punktów. Rezultat egzaminu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna ilość gimnazjalistów pobierających edukację w placówce wynosiła 145, z czego 78 stanowiły uczennice, a 67 to chłopcy. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 20 nauczycieli, z czego 13 na cały etat oraz 7 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,14 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych na pełen etat do nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 1,86. Powiat olsztyński ma zarejestrowane 26 gimnazjów, a województwo warmińsko-mazurskie - 307. Na 2952 uczniów w powiecie przypada 26 innych szkół gimnazjalnych (113,54 na placówkę), a średnia w województwie to 150,87 (46316 gimnazjalistów na 307 placówek).

Pod względem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Gietrzwałd: 1
  • w gminie Gietrzwałd: 1
  • powiat olsztyński: 53
  • województwo warmińsko-mazurskie: 636

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-3.29-0.95-3.29
2006-8.28-1.76-8.28
20071.36-0.751.36
20081.91-0.241.91
20092.59-0.722.59
20101.69-0.641.69
20112.15-1.752.15
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-1.78-1.83-1.78
2006-4.49-0.64-4.49
20071.27-1.371.27
20084.69-0.964.69
20093.88-1.63.88
20101.41-3.111.41
2011-0.63-1.95-0.63

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa