Gimnazjum Nr 15


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 15

Patron Maria Zientara-Malewska

Adres Gimnazjum Nr 15

Bałtycka 151
Miejscowość Olsztyn
Kod pocztowy 11-041
Gmina miasto Olsztyn
Powiat Olsztyn
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 15

895239047
Strona
Regon 51088231800000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 15 mieści się w miejscowości Olsztyn pod adresem Bałtycka 151. Nr tel. do szkoły to 895239047. Numer fax: 895239047. Placówka gimnazjalna ma lokalizację na obszarze gminy Olsztyn, powiat Olsztyn , województwo warmińsko-mazurskie. Organem nadzorującym jest gmina. Serwis www gimnazjum można odwiedzić pod adresem www.g15.olsztyn.pl. Gimnazjum widnieje w rejestrze pod numerem 51088231800000.

Kształcenie w gimnazjum trwa trzy lata i kończy się ogólnopolskim sprawdzianem umiejętności organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie jednostki gimnazjalnej. Podejście do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Wyniki egzaminu są sprawdzane przez sprawdzających powołanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są poufne tak, że egzaminatorzy nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne oceniają. Wyniki sprawdzianu umiejętności w formie odpowiedniego zaświadczenia uczniowie otrzymują ok. 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W tym przypadku laureat uzyskuje z danej części testu maksimum możliwych punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita ilość wychowanków pobierających naukę w placówce to 141, z czego 73 to dziewczynki, a 68 stanowili gimnazjaliści. W gimnazjum pracuje łącznie 19 nauczycieli, z czego 12 na pełen etat oraz 7 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,13 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących na pełen etat do nauczających zatrudnionych na pół etatu wynosi 1,71. Powiat olsztyn ma zarejestrowane 33 gimnazja, a województwo warmińsko-mazurskie - 307. Na 5154 uczniów w powiecie przypada 33 innych gimnazjów (156,18 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 150,87 (46316 uczniów na 307 placówek).

Pod względem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Olsztyn: 66
  • w gminie Olsztyn: 66
  • powiat Olsztyn: 66
  • województwo warmińsko-mazurskie: 636

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20055.973.853.85
20065.333.923.92
20074.194.154.15
20085.131.21.2
20098.810.920.92
20105.773.653.65
20113.581.481.48
Rok Szkoła Gmina Powiat
20056.942.442.44
20065.824.74.7
20075.464.524.52
20086.014.284.28
20094.442.692.69
201010.462.682.68
20111.351.981.98

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa