Publiczne Przedszkole W Zborowicach


Najważniejsze informacje - Publiczne Przedszkole W Zborowicach

Adres Publiczne Przedszkole W Zborowicach

14
Miejscowość Zborowice
Kod pocztowy 33-190
Gmina Ciężkowice
Powiat tarnowski
Województwo małopolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Przedszkole W Zborowicach

146513183
Regon 85174370700000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Przedszkole W Zborowicach mieści się w miejscowości Zborowice pod adresem 14. Numer telefonu do przedszkola to 146513183. Placówka przedszkolna działa na terytorium gminy Ciężkowice, powiat tarnowski , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Placówka przedszkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 85174370700000.

Do jednostek przedszkolnych chodzą wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli działają też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i powstają w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna liczba dziewczynek i chłopców pobierających edukację w placówce wynosiła 38, z czego 17 to uczennice, a 21 to uczniowie. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 4 nauczycieli, z czego 3 na cały etat oraz 1 na pół etatu. Na jednego przedszkolaka przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do pedagogów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 3. Powiat tarnowski ma zarejestrowane 68 przedszkoli, a województwo małopolskie - 1123. Na 3465 uczniów w powiecie przypada 68 innych przedszkoli (50,96 na placówkę), a średnia w województwie to 58,91 (66159 dzieci w wieku przedszkolnym na 1123 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Zborowice: 1
  • w gminie Ciężkowice: 9
  • powiat tarnowski: 109
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa