Publiczne Gimnazjum W Zespole Szkółw łużnej


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum W Zespole Szkółw Łużnej

Adres Publiczne Gimnazjum W Zespole Szkółw Łużnej

723
Miejscowość Łużna
Kod pocztowy 38-322
Gmina Łużna
Powiat gorlicki
Województwo małopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum W Zespole Szkółw Łużnej

183543390
Regon 49198626500000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum W Zespole Szkółw łużnej mieści się w miejscowości Łużna pod adresem - 723. Telefon do gimnazjum to 183543390. Nr faksu: 183543390. Jednostka gimnazjalna działa na terytorium gminy Łużna, powiat gorlicki , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Witrynę internetową jednostki gimnazjalnej znajdziemy pod adresem zsluzna.iap.pl. Placówka gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 49198626500000.

Kształcenie w szkole gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie gimnazjum. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Wyniki testu są sprawdzane przez egzaminatorów oddelegowanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są poufne tak, że egzaminatorzy nie mają danych czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Rezultaty testu w postaci stosownego zaświadczenia gimnazjaliści otrzymują ok. 1,5 miesiąca po podejściu do sprawdzianu umiejętności.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części testu gimnazjalnego. W takiej sytuacji olimpijczyk osiąga z danej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Wynik testu stanowi połowę maks. osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków pobierających naukę w placówce była równa 215, z czego 96 stanowiły gimnazjalistki, a 119 stanowili chłopcy. Powiat gorlicki ma zarejestrowane 37 gimnazjów, a województwo małopolskie - 754. Na 3773 uczniów w powiecie przypada 37 innych placówek gimnazjalnych (101,97 na placówkę), a średnia w województwie to 137,61 (103760 dzieci w wieku gimnazjalnym na 754 placówek).

Mapa