Gimnazjum


Najważniejsze informacje - Gimnazjum

Patron .

Adres Gimnazjum

BOH.BOBOWEJ 6
Miejscowość Bobowa
Kod pocztowy 38-350
Gmina Bobowa
Powiat gorlicki
Województwo małopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum

183514250
Strona
Regon 49197418000000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum znajduje się w miejscowości Bobowa pod adresem BOH.BOBOWEJ 6. Nr tel. do gimnazjum to 183514250. Faks: 183514058. Placówka gimnazjalna funkcjonuje na terenie gminy Bobowa, powiat gorlicki , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Portal internetowy szkoły gimnazjalnej można odwiedzić pod adresem www.zsnr1.bobowa.pl. Placówka gimnazjalna posiada wpis w rejestrze pod numerem 49197418000000.

Pobieranie nauki w jednostce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnokrajowym sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie szkoły gimnazjalnej. Podejście do testu jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są oceniane przez egzaminatorów oddelegowanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są poufne tak, że egzaminatorzy nie mają danych czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Rezultaty testu w postaci stosownego zaświadczenia wychowankowie otrzymują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takich okolicznościach wychowanek otrzymuje z odpowiedniej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna ilość gimnazjalistów pobierających edukację w placówce wynosiła 214, z czego 116 to gimnazjalistki, a 98 to chłopcy. W gimnazjum pracuje łącznie 17 nauczycieli, z czego 8 na pełen etat oraz 9 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego gimnazjalistę przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczających pracujących nauczających na pół etatu wynosi 0,89. Powiat gorlicki ma zarejestrowane 37 gimnazjów, a województwo małopolskie - 754. Na 3773 uczniów w powiecie przypada 37 innych placówek gimnazjalnych (101,97 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 137,61 (103760 uczniów na 754 placówek).

Pod kątem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Bobowa: 3
  • w gminie Bobowa: 12
  • powiat gorlicki: 57
  • województwo małopolskie: 1603

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-2.82-1.88-4.94
2006-4.33-0.13-7.76
2007-2-2.36-6.51
2008-9.08-1.88-7.4
2009-1.86-0.98-4.7
2010-2.170.05-4.38
2011-5.51-0.62-2.64
Rok Szkoła Gmina Powiat
20056.39-1.5-0.63
2006-1.83-3.02-6.36
20071.63-2.74-5.87
2008-4-1.73-6.22
2009-4.3-3.11-5.26
2010-1.08-0.58-2.61
2011-4.28-0.47-2.15

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa