Szkoła Podstawowa W Sędziszowej


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Sędziszowej

Adres Szkoła Podstawowa W Sędziszowej

Sedziszowa 54
Miejscowość Sędziszowa
Kod pocztowy 38-350
Gmina Bobowa
Powiat gorlicki
Województwo małopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Sędziszowej

183514124
Regon 12264336700000
Organ prowadzący Maria Bartoszek

Szkoła Podstawowa W Sędziszowej mieści się w miejscowości Sędziszowa pod adresem Sedziszowa 54. Numer telefonu do szkoły to 183514124. Numer faksu: 183514124. Szkoła podstawowa funkcjonuje na terytorium gminy Bobowa, powiat gorlicki , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest osoba fizyczna - pracodawca. Placówka edukacyjna widnieje w rejestrze pod numerem 12264336700000. Organ rejestracyjny dla Szkoła Podstawowa W Sędziszowej to gmina.

Szkoła Podstawowa W Sędziszowej uczy dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest przymusowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiej fazy, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po zakończeniu edukacji podstawowej wychowankowie kontynuują kształcenie w gimnazjach.

W 2013 roku ogólna ilość dziewczynek i chłopców uczących się w placówce wynosiła 47, z czego 23 stanowiły uczennice, a 24 to uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 10 nauczycieli, z czego 2 na pełen etat oraz 8 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,21 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych na pełen etat do pedagogów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 0,25. Powiat gorlicki ma zarejestrowane 63 szkoły podstawowe, a województwo małopolskie - 1441. Na 7366 uczniów w powiecie przypada 63 innych szkół podstawowych (116,92 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 150,54 (216922 dzieci w wieku szkolnym na 1441 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Sędziszowa: 1
  • w gminie Bobowa: 12
  • powiat gorlicki: 57
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa