Szkoła Podstawowa W Biesnej


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Biesnej

Adres Szkoła Podstawowa W Biesnej

70
Miejscowość Biesna
Kod pocztowy 38-324
Gmina Łużna
Powiat gorlicki
Województwo małopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Biesnej

183543023
Strona
Regon 49067422700000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Biesnej znajduje się w miejscowości Biesna pod adresem 70. Numer tel. do szkoły podstawowej to 183543023. Nr faksu: 183543023. Placówka szkolna ma lokalizację na obszarze gminy Łużna, powiat gorlicki , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę www instytucji edukacyjnej można odwiedzić pod adresem www.spbiesna.iaw.pl. Jednostka szkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 49067422700000.

Szkoła Podstawowa W Biesnej uczy uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w kraju jest przymusowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego etapu, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego egzaminu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po ukończeniu edukacji podstawowej wychowankowie kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku całkowita liczba dzieci uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 54, z czego 21 to uczennice, a 33 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 12 nauczycieli, z czego 7 na pełen etat oraz 5 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,22 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących na pełen etat do pedagogów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 1,4. Powiat gorlicki ma zarejestrowane 63 szkoły podstawowe, a województwo małopolskie - 1441. Na 7366 uczniów w powiecie przypada 63 innych szkół podstawowych (116,92 na placówkę), a średnia w województwie to 150,54 (216922 dzieci w wieku szkolnym na 1441 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Biesna: 1
  • w gminie Łużna: 4
  • powiat gorlicki: 57
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa