Gimnazjum W Siedlisku


Najważniejsze informacje - Gimnazjum W Siedlisku

Adres Gimnazjum W Siedlisku

160
Miejscowość Siedlisko
Kod pocztowy 64-980
Gmina Trzcianka
Powiat czarnkowsko-trzcianecki
Województwo wielkopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum W Siedlisku

672167883
Strona
Regon 57085294800000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum W Siedlisku mieści się w miejscowości Siedlisko pod adresem 160. Nr tel. do szkoły to 672167883. Numer faksu: 672167710. Szkoła gimnazjalna ma lokalizację na terenie gminy Trzcianka, powiat czarnkowsko-trzcianecki , województwo wielkopolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Serwis www jednostki gimnazjalnej odwiedzimy pod adresem gimnazjumsiedlisko.trzcianka.com.pl. Szkoła gimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 57085294800000.

Nauka w gimnazjum trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie jednostki gimnazjalnej. Podejście do testu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Rezultaty egzaminu są oceniane przez egzaminatorów oddelegowanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są poufne tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje testy oceniają. Wyniki testu w postaci stosownego dokumentu gimnazjaliści uzyskują ok. 1,5 miesiąca po podejściu do sprawdzianu umiejętności.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W takich okolicznościach wychowanek osiąga z odpowiedniej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnie osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna ilość uczniów uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 90, z czego 38 stanowiły uczennice, a 52 to gimnazjaliści. W gimnazjum pracuje łącznie 17 nauczycieli, z czego 10 na pełen etat oraz 7 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,19 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających w pełnym wymiarze godzin do pedagogów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 1,43. Powiat czarnkowsko-trzcianecki ma zarejestrowane 20 gimnazjów, a województwo wielkopolskie - 694. Na 3101 uczniów w powiecie przypada 20 innych placówek gimnazjalnych (155,05 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 154,97 (107549 uczniów na 694 placówek).

Pod kątem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Siedlisko: 3
  • w gminie Trzcianka: 18
  • powiat czarnkowsko-trzcianecki: 62
  • województwo wielkopolskie: 1615

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-5.5-5.89-3.97
20063.08-3.860.07
2007-0.82-5.86-1.11
2008-6.11-4.74-2.42
20096.84-4.171.7
2010-5.68-3.57-1.17
20110.66-1.963.75
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-3.78-4.05-2.88
2006-1.11-5.3-1.36
2007-1.96-3.75-1.65
2008-5.55-4.41-2.54
20091.87-3.460.26
2010-8.09-4.29-2.57
2011-1.41-1.862.33

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa