Szkoła Podstawowa Specjalna Zsbm


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Specjalna Zsbm

Adres Szkoła Podstawowa Specjalna Zsbm

Kilińskiego 2
Miejscowość Ełk
Kod pocztowy 19-300
Gmina miasto Ełk
Powiat ełcki
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Specjalna Zsbm

876102039
Regon 00622745000070
Organ prowadzący Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek

Szkoła Podstawowa Specjalna Zsbm mieści się w miejscowości Ełk pod adresem Kilińskiego 2. Numer telefonu do szkoły to 876102039. Numer fax: 876213474. Jednostka szkolna mieści się na terytorium gminy Ełk, powiat ełcki , województwo warmińsko-mazurskie. Organem zarządzającym jest organizacje wyznaniowe. Jednostka edukacyjna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00622745000070. Organ rejestracyjny dla Szkoła Podstawowa Specjalna Zsbm to powiat ziemski.

Szkoła Podstawowa Specjalna Zsbm uczy dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w naszym kraju jest obligatoryjna i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje świadectw szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po ukończeniu edukacji podstawowej uczniowie kontynuują kształcenie w gimnazjach.

W 2013 roku ogólna ilość wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 30, z czego 3 stanowiły dziewczynki, a 27 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 18 nauczycieli, z czego 16 na pełen etat oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,6 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących na pełen etat do pedagogów zatrudnionych na pół etatu to 8. Powiat ełcki ma zarejestrowane 27 szkół podstawowych, a województwo warmińsko-mazurskie - 522. Na 6188 uczniów w powiecie przypada 27 innych szkół podstawowych (229,19 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 177,81 (92818 dzieci w wieku szkolnym na 522 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Ełk: 21
  • w gminie Ełk: 21
  • powiat ełcki: 35
  • województwo warmińsko-mazurskie: 636

Mapa