Gimnazjum Specjalne Nr 147 W Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus Centrum Obrażeń


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Specjalne Nr 147 W Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus Centrum Obrażeń

Adres Gimnazjum Specjalne Nr 147 W Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus Centrum Obrażeń

Lindley'a 4
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 02-005
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Specjalne Nr 147 W Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus Centrum Obrażeń

225021191
Regon 01584703500000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Gimnazjum Specjalne Nr 147 W Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus Centrum Obrażeń znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem Lindley'a 4. Telefon do gimnazjum to 225021191. Nr fax: 225021828. Szkoła gimnazjalna znajduje się na obszarze gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Gimnazjum posiada wpis w rejestrze pod numerem 01584703500000.

Edukacja w jednostce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie gimnazjum. Podejście do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Wyniki testu są oceniane przez egzaminatorów wybranych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są poufne tak, że egzaminatorzy nie mają danych czyje prace egzaminacyjne oceniają. Wyniki egzaminu w postaci odpowiedniego zaświadczenia gimnazjaliści uzyskują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takich okolicznościach olimpijczyk uzyskuje z danej części testu maksimum możliwych punktów. Rezultat testu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat warszawa ma zarejestrowane 232 gimnazja, a województwo mazowieckie - 1003. Na 34950 uczniów w powiecie przypada 232 innych szkół gimnazjalnych (150,65 na placówkę), a średnia w województwie to 149,6 (150050 gimnazjalistów na 1003 placówek).

Mapa