Szkoła Podstawowa Nr 23


Informacje ogólne

Patron Edward Szymański
Adres Wawelska 48
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 02-067
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna
Telefon 228250938
Fax 228250938
Strona
Regon 00080075200000
Organ prowadzący Gmina
Całkowita liczba uczniów 334
Liczba uczennic 174
Liczba uczniów 160
Całkowita liczba nauczycieli 38
Nauczyciele - pełen etat 28
Nauczyciele - pół etatu 10

Szkoła Podstawowa Nr 23 mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem Wawelska 48. Nr tel. do szkoły to 228250938. Numer faksu: 228250938. Placówka szkolna działa na terytorium gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę internetową instytucji szkolnej znajdziemy pod adresem www.sp23.warszawa.pl. Szkoła znajduje się w rejestrze pod numerem 00080075200000.

Szkoła Podstawowa Nr 23 edukuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w kraju jest obowiązkiem i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego sprawdzianu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy świadectw szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po zakończeniu szkoły podstawowej wychowankowie kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku całkowita liczba dzieci pobierających naukę w placówce była równa 334, z czego 174 to dziewczynki, a 160 to uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 38 nauczycieli, z czego 28 w pełnym wymiarze godzin oraz 10 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych na pełen etat do nauczycieli pracujących nauczających na pół etatu wynosi 2,8. Powiat warszawa ma zarejestrowane 291 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 85467 uczniów w powiecie przypada 291 innych szkół podstawowych (293,7 na placówkę), a średnia w województwie to 198,57 (337574 dzieci w wieku szkolnym na 1700 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa