Szkoła Podstawowa Nr 26


Informacje ogólne

Patron Mirosław Biernacki
Adres Miedziana 8
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 00-814
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna
Telefon 226204502
Fax 226200412
Strona
Regon 00080109400000
Organ prowadzący Gmina
Całkowita liczba uczniów 340
Liczba uczennic 182
Liczba uczniów 158
Całkowita liczba nauczycieli 46
Nauczyciele - pełen etat 32
Nauczyciele - pół etatu 14

Szkoła Podstawowa Nr 26 mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem Miedziana 8. Nr tel. do szkoły to 226204502. Numer faksu: 226200412. Szkoła podstawowa funkcjonuje na terytorium gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Serwis www placówki szkolnej odwiedzimy pod adresem sp26.warszawa.pl. Jednostka szkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 00080109400000.

Szkoła Podstawowa Nr 26 przyjmuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w kraju jest przymusowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiej fazy, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego sprawdzianu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po zakończeniu edukacji podstawowej wychowankowie kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku ogólna ilość wychowanków pobierających naukę w placówce to 340, z czego 182 to uczennice, a 158 to uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 46 nauczycieli, z czego 32 na pełen etat oraz 14 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,14 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do pedagogów pracujących nauczających na pół etatu to 2,29. Powiat warszawa ma zarejestrowane 291 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 85467 uczniów w powiecie przypada 291 innych szkół podstawowych (293,7 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 198,57 (337574 uczniów na 1700 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa