Gimnazjum Nr 13


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 13

Patron Stanisław Staszic

Adres Gimnazjum Nr 13

Nowowiejska 37A
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 02-010
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 13

228251521
Strona
Regon 01576536600000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Gimnazjum Nr 13 znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem Nowowiejska 37A. Numer telefonu do szkoły to 228251521. Nr faksu: 228251521. Szkoła gimnazjalna funkcjonuje na terytorium gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest miasto na prawach powiatu. Portal internetowy jednostki gimnazjalnej można znaleźć pod adresem www.gim.staszic.waw.pl. Gimnazjum widnieje w rejestrze pod numerem 01576536600000.

Edukacja w gimnazjum trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym testem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie gimnazjum. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Rezultaty egzaminu są sprawdzane przez sprawdzających powołanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są kodowane tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Wyniki testu w postaci odpowiedniego dokumentu uczniowie otrzymują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W takiej sytuacji wychowanek osiąga z odpowiedniej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Wynik testu stanowi połowę maks. osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna liczba uczniów pobierających naukę w placówce wynosiła 415, z czego 158 stanowiły uczennice, a 257 stanowili chłopcy. Powiat warszawa ma zarejestrowane 232 gimnazja, a województwo mazowieckie - 1003. Na 34950 uczniów w powiecie przypada 232 innych placówek gimnazjalnych (150,65 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 149,6 (150050 gimnazjalistów na 1003 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
200514.965.665.66
20066.325.065.06
200711.486.226.22
200814.755.455.45
200911.44.194.19
2010-8.424.184.18
201113.194.484.48
Rok Szkoła Gmina Powiat
200516.035.215.21
200613.056.086.08
200712.935.945.94
200816.315.595.59
200918.484.894.89
201018.94.84.8
201117.094.554.55

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa