Medyczna Szkoła Policealna Nr 3


Najważniejsze informacje - Medyczna Szkoła Policealna Nr 3

Adres Medyczna Szkoła Policealna Nr 3

Hoża 88
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 00-682
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła policealna (ponadgimnazjalna)
Uprawnienia publiczna

Telefon Medyczna Szkoła Policealna Nr 3

226281341
Strona
Regon 00029539500000
Organ prowadzący Samorząd województwa

Medyczna Szkoła Policealna Nr 3 mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem Hoża 88. Numer telefonu do szkoły to 226281341. Numer fax: 226281341. Szkoła policealna ma lokalizację na terytorium gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest samorząd województwa. Stronę www szkoły policealnej odwiedzimy pod adresem msz3wa.hg.pl. Studium policealne funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00029539500000.

W 2013 roku ogólna ilość wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce to 174, z czego 143 stanowiły słuchaczki, a 31 stanowili słuchacze. W szkole policealnej jest zatrudnionych łącznie 22 nauczycieli, z czego 14 w pełnym wymiarze godzin oraz 8 w niepełnym wymiarze godzin. Na słuchacza przypada 0,13 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących w pełnym wymiarze godzin do pedagogów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 1,75. Powiat warszawa ma zarejestrowane 125 szkoł policealnych, a województwo mazowieckie - 352. Na 1813 uczniów w powiecie przypada 125 innych szkół policealnych (14,5 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 17,75 (6247 wychowanków na 352 placówek).

Pod kątem liczby nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa