Medyczna Szkoła Policealna Nr 3


Informacje ogólne

Adres Hoża 88
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 00-682
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła policealna (ponadgimnazjalna)
Uprawnienia publiczna
Telefon 226281341
Fax 226281341
Strona
Regon 00029539500000
Organ prowadzący Samorząd województwa
Całkowita liczba uczniów 174
Liczba uczennic 143
Liczba uczniów 31
Całkowita liczba nauczycieli 22
Nauczyciele - pełen etat 14
Nauczyciele - pół etatu 8

Medyczna Szkoła Policealna Nr 3 mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem Hoża 88. Numer telefonu do szkoły to 226281341. Numer fax: 226281341. Szkoła policealna ma lokalizację na terytorium gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest samorząd województwa. Stronę www szkoły policealnej odwiedzimy pod adresem msz3wa.hg.pl. Studium policealne funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00029539500000.

W 2013 roku ogólna ilość wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce to 174, z czego 143 stanowiły słuchaczki, a 31 stanowili słuchacze. W szkole policealnej jest zatrudnionych łącznie 22 nauczycieli, z czego 14 w pełnym wymiarze godzin oraz 8 w niepełnym wymiarze godzin. Na słuchacza przypada 0,13 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących w pełnym wymiarze godzin do pedagogów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 1,75. Powiat warszawa ma zarejestrowane 125 szkoł policealnych, a województwo mazowieckie - 352. Na 1813 uczniów w powiecie przypada 125 innych szkół policealnych (14,5 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 17,75 (6247 wychowanków na 352 placówek).

Pod kątem liczby nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa