Xl Liceum Ogólnokształcące Z Oddziałami Dwujęzycznymi Im. Stefana żeromskiego


Najważniejsze informacje - Xl Liceum Ogólnokształcące Z Oddziałami Dwujęzycznymi Im. Stefana Żeromskiego

Patron Stefan Żeromski

Adres Xl Liceum Ogólnokształcące Z Oddziałami Dwujęzycznymi Im. Stefana Żeromskiego

Platynowa 1
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 00-808
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia publiczna

Telefon Xl Liceum Ogólnokształcące Z Oddziałami Dwujęzycznymi Im. Stefana Żeromskiego

226209968
Regon 00083519900000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Xl Liceum Ogólnokształcące Z Oddziałami Dwujęzycznymi Im. Stefana żeromskiego mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem Platynowa 1. Numer tel. do szkoły to 226209968. Nr faksu: 226209968. Szkoła licealna mieści się na terytorium gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Portal internetowy szkoły licealnej można odwiedzić pod adresem www.zeromski.waw.pl. Liceum posiada wpis w rejestrze pod numerem 00083519900000.

Gimnazjaliści po zakończeniu edukacji w trzyletnim gimnazjum mają możliwość wyboru pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Aby rozpocząć kształcenie w liceum ogólnokształcącym, należy wcześniej ukończyć gimnazjum i przystąpić do egzaminu gimnazjalnego. Obecnie profile w liceach ogólnokształcących umożliwiają naukę przedmiotów na poziomie rozszerzonym (liczba może wynosić od 0 do 4 przedmiotów). Zostały stworzone również klasy dwujęzyczne, gdzie poszczególne przedmioty nauczane są w języku obcym. Uczniowie z takich klas mają możliwość przystąpienia do matury dwujęzycznej. Po ukończeniu liceum, wychowanek może podjąć naukę w szkole policealnej lub na uczelni wyższej (wymagana jest zdana matura). Wychowanek, który ukończy liceum ogólnokształcące, będzie posiadał wykształcenie średnie.

W 2013 roku łączna liczba uczniów uczących się w placówce wynosiła 546, z czego 363 to uczennice, a 183 to wychowankowie. W liceum jest zatrudnionych łącznie 49 nauczycieli, z czego 36 na pełen etat oraz 13 na pół etatu. Na jednego licealistę przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczających pracujących nauczających na pół etatu to 2,77. Powiat warszawa ma zarejestrowane 224 licea, a województwo mazowieckie - 793. Na 39583 uczniów w powiecie przypada 224 innych placówek licealnych (176,71 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 121,96 (96715 wychowanków w wieku licealnym na 793 placówek).

Pod kątem liczby nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język polski pisemny podstawowy 160 68,70 % -
matematyka pisemny podstawowy 160 91,40 % -
język angielski pisemny podstawowy 158 96,50 % -
język niemiecki pisemny podstawowy 1 100,00 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język polski pisemny podstawowy 68,70 % 12 (z 238) 12 (z 238) 12 (z 238) 20 (z 778)
matematyka pisemny podstawowy 91,40 % 8 (z 238) 8 (z 238) 8 (z 238) 8 (z 784)
język angielski pisemny podstawowy 96,50 % 10 (z 234) 10 (z 234) 10 (z 234) 11 (z 767)
język niemiecki pisemny podstawowy 100,00 % 3 (z 126) 3 (z 126) 3 (z 126) 4 (z 368)

Mapa