Xl Liceum Ogólnokształcące Z Oddziałami Dwujęzycznymi Im. Stefana żeromskiego


Informacje ogólne

Patron Stefan Żeromski
Adres Platynowa 1
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 00-808
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia publiczna
Telefon 226209968
Fax 226209968
Strona
Regon 00083519900000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu
Całkowita liczba uczniów 546
Liczba uczennic 363
Liczba uczniów 183
Całkowita liczba nauczycieli 49
Nauczyciele - pełen etat 36
Nauczyciele - pół etatu 13

Xl Liceum Ogólnokształcące Z Oddziałami Dwujęzycznymi Im. Stefana żeromskiego mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem Platynowa 1. Numer tel. do szkoły to 226209968. Nr faksu: 226209968. Szkoła licealna mieści się na terytorium gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Portal internetowy szkoły licealnej można odwiedzić pod adresem www.zeromski.waw.pl. Liceum posiada wpis w rejestrze pod numerem 00083519900000.

Gimnazjaliści po zakończeniu edukacji w trzyletnim gimnazjum mają możliwość wyboru pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Aby rozpocząć kształcenie w liceum ogólnokształcącym, należy wcześniej ukończyć gimnazjum i przystąpić do egzaminu gimnazjalnego. Obecnie profile w liceach ogólnokształcących umożliwiają naukę przedmiotów na poziomie rozszerzonym (liczba może wynosić od 0 do 4 przedmiotów). Zostały stworzone również klasy dwujęzyczne, gdzie poszczególne przedmioty nauczane są w języku obcym. Uczniowie z takich klas mają możliwość przystąpienia do matury dwujęzycznej. Po ukończeniu liceum, wychowanek może podjąć naukę w szkole policealnej lub na uczelni wyższej (wymagana jest zdana matura). Wychowanek, który ukończy liceum ogólnokształcące, będzie posiadał wykształcenie średnie.

W 2013 roku łączna liczba uczniów uczących się w placówce wynosiła 546, z czego 363 to uczennice, a 183 to wychowankowie. W liceum jest zatrudnionych łącznie 49 nauczycieli, z czego 36 na pełen etat oraz 13 na pół etatu. Na jednego licealistę przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczających pracujących nauczających na pół etatu to 2,77. Powiat warszawa ma zarejestrowane 224 licea, a województwo mazowieckie - 793. Na 39583 uczniów w powiecie przypada 224 innych placówek licealnych (176,71 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 121,96 (96715 wychowanków w wieku licealnym na 793 placówek).

Pod kątem liczby nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język polski pisemny podstawowy 160 68,70 % -
matematyka pisemny podstawowy 160 91,40 % -
język angielski pisemny podstawowy 158 96,50 % -
język niemiecki pisemny podstawowy 1 100,00 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język polski pisemny podstawowy 68,70 % 12 (z 238) 12 (z 238) 12 (z 238) 20 (z 778)
matematyka pisemny podstawowy 91,40 % 8 (z 238) 8 (z 238) 8 (z 238) 8 (z 784)
język angielski pisemny podstawowy 96,50 % 10 (z 234) 10 (z 234) 10 (z 234) 11 (z 767)
język niemiecki pisemny podstawowy 100,00 % 3 (z 126) 3 (z 126) 3 (z 126) 4 (z 368)

Mapa