Szkoła Podstawowa Nr97


Informacje ogólne

Patron Leon Kruczkowski
Adres Spiska 1
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 02-302
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna
Telefon 228220920
Fax 228220920
Strona
Regon 00080080600000
Organ prowadzący Gmina
Całkowita liczba uczniów 276
Liczba uczennic 126
Liczba uczniów 150
Całkowita liczba nauczycieli 40
Nauczyciele - pełen etat 23
Nauczyciele - pół etatu 17

Szkoła Podstawowa Nr97 znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem Spiska 1. Numer telefonu do szkoły podstawowej to 228220920. Faks: 228220920. Instytucja edukacyjna działa na obszarze gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę internetową jednostki edukacyjnej można znaleźć pod adresem www.sp97.waw.pl. Jednostka szkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 00080080600000.

Szkoła Podstawowa Nr97 przyjmuje dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w kraju jest obligatoryjna i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego egzaminu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy cenzurek szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po zakończeniu szkoły podstawowej uczniowie kontynuują edukację w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba uczniów pobierających naukę w placówce wynosiła 276, z czego 126 stanowiły uczennice, a 150 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 40 nauczycieli, z czego 23 na cały etat oraz 17 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,14 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych na pełen etat do nauczycieli zatrudnionych na pół etatu wynosi 1,35. Powiat warszawa ma zarejestrowane 291 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 85467 uczniów w powiecie przypada 291 innych szkół podstawowych (293,7 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 198,57 (337574 dzieci w wieku szkolnym na 1700 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa