Szkoła Podstawowa Nr 25 Im. Komisji Edukacji Narodowej


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 25 Im. Komisji Edukacji Narodowej

Adres Szkoła Podstawowa Nr 25 Im. Komisji Edukacji Narodowej

Grzybowska 25
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 00-855
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 25 Im. Komisji Edukacji Narodowej

226203915
Regon 00080108800000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 25 Im. Komisji Edukacji Narodowej mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem Grzybowska 25. Numer tel. do szkoły to 226203915. Nr faksu: 226203915. Jednostka edukacyjna mieści się na terenie gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę www placówki edukacyjnej znajdziemy pod adresem www.szkola25.waw.pl. Jednostka szkolna widnieje w rejestrze pod numerem 00080108800000.

Szkoła Podstawowa Nr 25 Im. Komisji Edukacji Narodowej rekrutuje dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w naszym kraju jest obligatoryjna i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnopolskiego zewnętrznego egzaminu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje cenzurek szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po zakończeniu szkoły podstawowej wychowankowie kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba dziewczynek i chłopców pobierających naukę w placówce to 391, z czego 195 to dziewczynki, a 196 to chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 48 nauczycieli, z czego 34 w pełnym wymiarze godzin oraz 14 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 2,43. Powiat warszawa ma zarejestrowane 291 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 85467 uczniów w powiecie przypada 291 innych szkół podstawowych (293,7 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 198,57 (337574 uczniów na 1700 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa