Prywatne Gimnazjum "kolorowy Czas"


Najważniejsze informacje - Prywatne Gimnazjum "Kolorowy Czas"

Adres Prywatne Gimnazjum "Kolorowy Czas"

Złota 61
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 00-819
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Prywatne Gimnazjum "Kolorowy Czas"

699434424
Regon 14586847600000
Organ prowadzący Andrzej Kosieniak

Prywatne Gimnazjum "kolorowy Czas" znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem Złota 61. Numer tel. do szkoły to 699434424. Jednostka gimnazjalna funkcjonuje na terytorium gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest osoba fizyczna - pracodawca. Stronę internetową gimnazjum odwiedzimy pod adresem kolorowyczas.pl. Szkoła gimnazjalna figuruje w rejestrze pod numerem 14586847600000. Instytucja rejestracyjna dla Prywatne Gimnazjum "kolorowy Czas" to miasto na prawach powiatu.

Nauka w jednostce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie szkoły gimnazjalnej. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Rezultaty egzaminu są oceniane przez egzaminatorów wybranych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są kodowane tak, że egzaminatorzy nie wiedzą czyje testy poddają ocenie. Rezultaty testu w postaci odpowiedniego dokumentu wychowankowie uzyskują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W tym przypadku uczeń osiąga z danej części testu maksimum możliwych punktów. Rezultat egzaminu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat warszawa ma zarejestrowane 232 gimnazja, a województwo mazowieckie - 1003. Na 34950 uczniów w powiecie przypada 232 innych jednostek gimnazjalnych (150,65 na placówkę), a średnia w województwie to 149,6 (150050 gimnazjalistów na 1003 placówek).

Mapa