Szkoła Podstawowa Nr 1


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 1

Patron GUSTAW MORCINEK

Adres Szkoła Podstawowa Nr 1

WILCZA 53
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 00-679
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 1

226288688
Strona
Regon 01020762100000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 1 znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem WILCZA 53. Nr tel. do szkoły to 226288688. Numer faksu: 226288688. Jednostka szkolna funkcjonuje na terytorium gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Portal internetowy jednostki edukacyjnej można odwiedzić pod adresem www.jedynka.edu.pl. Jednostka edukacyjna figuruje w rejestrze pod numerem 01020762100000.

Szkoła Podstawowa Nr 1 przyjmuje dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w kraju jest obligatoryjna i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po ukończeniu szkoły podstawowej wychowankowie kontynuują naukę w gimnazjach.

W 2013 roku łączna ilość dzieci pobierających naukę w placówce była równa 347, z czego 179 to uczennice, a 168 to chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 42 nauczycieli, z czego 32 na cały etat oraz 10 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących na pełen etat do nauczających pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 3,2. Powiat warszawa ma zarejestrowane 291 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 85467 uczniów w powiecie przypada 291 innych szkół podstawowych (293,7 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 198,57 (337574 uczniów na 1700 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa