Szkoła Podstawowa Nr 1


Informacje ogólne

Patron GUSTAW MORCINEK
Adres WILCZA 53
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 00-679
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna
Telefon 226288688
Fax 226288688
Strona
Regon 01020762100000
Organ prowadzący Gmina
Całkowita liczba uczniów 347
Liczba uczennic 179
Liczba uczniów 168
Całkowita liczba nauczycieli 42
Nauczyciele - pełen etat 32
Nauczyciele - pół etatu 10

Szkoła Podstawowa Nr 1 znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem WILCZA 53. Nr tel. do szkoły to 226288688. Numer faksu: 226288688. Jednostka szkolna funkcjonuje na terytorium gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Portal internetowy jednostki edukacyjnej można odwiedzić pod adresem www.jedynka.edu.pl. Jednostka edukacyjna figuruje w rejestrze pod numerem 01020762100000.

Szkoła Podstawowa Nr 1 przyjmuje dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w kraju jest obligatoryjna i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po ukończeniu szkoły podstawowej wychowankowie kontynuują naukę w gimnazjach.

W 2013 roku łączna ilość dzieci pobierających naukę w placówce była równa 347, z czego 179 to uczennice, a 168 to chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 42 nauczycieli, z czego 32 na cały etat oraz 10 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących na pełen etat do nauczających pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 3,2. Powiat warszawa ma zarejestrowane 291 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 85467 uczniów w powiecie przypada 291 innych szkół podstawowych (293,7 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 198,57 (337574 uczniów na 1700 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa